Stipendieansökan

Välkommen att söka
Marianne Hillerudh-stipendiet

 

Vi förlänger ansökningstiden till fredag 12 november!


Nu kan du som spelar ett instrument eller har solosång som ditt huvudinstrument ansöka om Marianne Hillerudh-stipendiet. Senast 8 november 2021 vill vi att du skickar in din ansökan.
De senaste åren har två stipendier om 10 000:- vardera tilldelats en elev i musikgymnasiet och en elev i musikklassernas årskurs nio. Summan på stipendiet kan variera beroende på antalet sökande och är således inte fastlagd. I stipendiet ingår att medverka som solist på den årliga konsert som hålls till förmån för fonden och till minne av Marianne Hillerudh.

Om stipendiet
Stipendiet delas ut av Stiftelsen Marianne Hillerudhs minnesfond till elever som visar prov på begåvning och personligt musikaliskt uttryck med vilja och ambition att vidareutveckla den. Fonden instiftades 1987 till minne av Marianne Hillerudh och har sedan dess delat ut stipendium som uppmuntran och stöd till ett stort antal elever, varav många numera är musiker och sångare på hög professionell nivå.

Målgrupp
• Elever som går tredje året på Stockholms musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium
• Elever i årskurs 9 vid Adolf Fredriks musikklasser, Norrmalm och Farsta

Ansökan
Vi ber dig att skriftligt motivera, (max 1 A4-sida), varför du vill söka stipendiet och även ange följande:
• Namn, klass, skola.
• Instrument eller vilket röstläge du har.
• Hur länge du har spelat/sjungit.
• Vad du kommer att framföra om du kallas till audition. Vi vill att du framför ett musikstycke hämtat ur den klassiska repertoaren, som är minst ca 4-5 min och max ca 10 min, dvs en romans, utdrag ur opera-litteraturen, hel eller del av sonat, konsertstycke eller liknande. (Om du har fler stycken att välja på och för tillfället inte kan avgöra vilket du vill framföra, var vänlig ange vilka du väljer emellan.)

Ange/bifoga även gärna följande meriter:
• Rekommendationsbrev
• Eventuella tidigare stipendier eller utmärkelser.
• Övriga stycken ur din repertoar.
• Tidigare konserter/föreställningar där du haft en framträdande roll.

Skicka ansökan i pdf-format senast den 8 november 2021 till
mariannehillerudhsfonden@gmail.com

Audition
Besked om inbjudan till audition lämnas till samtliga sökande under nov/dec. Om det är många sökande kommer endast ett begränsat antal att kallas till audition som hålls i början av 2022. Vid audition vill vi att du framför det stycke du meddelade i ansökan och är det stycke du vill framföra på konsert om du tilldelas stipendium. Vi ber samtliga sökanden att själva ombesörja ackompanjemang.
Audition kommer antingen att hållas live i någon av skolornas lokaler eller genom att de sökande ombeds att skicka in en inspelad video. Besked lämnas i samband med inbjudan till audition.

Utdelning av stipendiet
Vi hoppas att det åter 2022 är möjligt att hålla den konsert i Kungsholms kyrka som är tradition vid utdelandet av stipendiet, men om den ställs in på grund av pandemin kommer stipendiet trots det att erhållas.

Välkommen med din ansökan!
Senast den 8 november 2021 vill vi ha den.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

Kontakt och info
E-post: [javascript protected email address]


Hemsida: www.stiftelsenmariannehillerudhsminnesfond.se
Facebook: Stiftelsen Marianne Hillerudhs minnesfond Välkommen

Välkommen till www.stiftelsenmariannehillerudhsminnesfond.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länka