Stipendieansökan

Välkommen att söka
Marianne Hillerudh-stipendiet


Nu kan du som spelar ett instrument eller utvecklar solosång ansöka om Marianne Hillerudh-stipendiet. Stipendiet innebär att du får möjligheten att vara solist vid den årliga konserten som hålls till minne av Marianne Hillerudh i Kungsholms kyrka . De senaste åren har två stipendier om 10 000:- vardera tilldelats en elev i musikgymnasiet och en elev i grundskolans år nio. 2019 gick emellertid hela stipendiet till Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör.
Stipendiesumman kan variera beroende på antalet sökande och är således inte helt fastlagd.

Om stipendiet
Stipendiet delas ut av Stiftelsen Marianne Hillerudhs minnesfond till elever som visar prov på särskild musikalisk begåvning med vilja att vidareutveckla den. Fonden instiftades 1987 till minne av Marianne Hillerudh, som var musiklärare i Adolf Fredrik och musikgymnasiet 1957-1987, och har sedan dess delat ut stipendium som uppmuntran och stöd till ett stort antal elever
varav många numera är musiker och sångare på hög professionell nivå såväl nationellt som internationellt.


Målgrupp
• Elever som går tredje året på Stockholms musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium
• Elever i årskurs 9 vid Adolf Fredriks musikklasser, Norrmalm och Farsta


Ansökan
En skriftlig motivering om varför du söker stipendiet, (max 1 A4-sida), ska
skickas per e-post i pdf-format senast den 1 november 2019.
Följande ska även anges:
• Namn, klass, skola.
• Instrument, eller om du sjunger vilket röstläge du har.
• Hur länge du har spelat/sjungit.
• Vad du kommer att framföra om du kallas till audition. Vi vill att du framför ett stycke ur den klassiska repertoaren. En sats ur en sonat eller konsert, fristående stycke, romanssång eller liknande. (Om du har fler stycken att välja på och för tillfället inte kan avgöra vilket du vill framföra, var vänlig ange vilka du väljer emellan.)
• Din ansökan ska inte innehålla någon video eller ljudfil.

Följande meriter får du gärna ange:
• Bifoga rekommendationsbrev
• Eventuella tidigare stipendier eller utmärkelser.
• Övriga stycken ur din repertoar.
• Tidigare konserter/föreställningar där du haft en framträdande roll.


Audition
De bäst lämpade av de sökande kommer att kallas till audition i början av året 2020 för provspelning/sjungning inför jury. (Observera att inte alla blir kallade till audition.)


Utdelning av stipendiet
Stipendiet delas ut vid den årliga minneskonserten i Kungsholms kyrka under våren 2020. Konserten hålls av körer från Stockholms musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium och Adolf Fredriks musikklasser. Stipendiaterna framför i samband med stipendieutdelningen samma verk som vid audition. Detta brukar vara en mycket uppskattad konsert.
Välkommen med din ansökan!


Kontakt
E-post: [javascript protected email address]
Hemsida: www.stiftelsenmariannehillerudhsminnesfond.se
Facebook: Stiftelsen Marianne Hillerudhs minnesfondsökan

Välkommen

Välkommen till www.stiftelsenmariannehillerudhsminnesfond.se.

Nyhetsbrev

Länka