Stipendieansökan

Ansökan är nu bara öppen för dem som är i steg 2

Målgrupp
• Elever som går tredje året på Stockholms musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium
• Elever i årskurs 9 vid Adolf Fredriks musikklasser, Norrmalm och Farsta

Stiftelsens styrelse beslutar om stipendiets storlek samt antalet stipendiater och de senaste åren har stipendiet tilldelats två elever om 10 000 kr vardera. Stipendiet ansöks genom audition och delas ut i mars 2023 vid den årliga konsert som hålls till förmån för fonden i Kungsholms kyrka i samarbete med Stockholms musikgymnasium och Adolf Fredriks musikklasser. Datum för konserten annonseras när den är fastställd.

Ansökan sker i två steg och skickas senast 1 december och 15 januari till [javascript protected email address]

Var vänlig läs noga och notera datumen!

Ansökan – steg 1

Motivera på ½ - 1 sida i PDF-format varför du söker stipendiet samt ange följande;

  • Namn, klass, skola.
  • Instrument eller röstläge.
  • Hur länge du har spelat/sjungit.
  • Vad du kommer att framföra på audition. (Om du har fler stycken att välja på och inte kan avgöra nu vilket du vill framföra, var vänlig ange vilka du väljer emellan.)
  • Vi vill att du framför ett musikstycke hämtat ur den klassiska repertoaren. Dvs en romans, ett utdrag ur opera-litteraturen eller liknande. Hel eller del av sonat, konsertstycke eller liknande. Stycket ska vara minst 4-5 minuter och max 10-12.

Ange/bifoga även gärna följande:

  • Rekommendationsbrev
  • Eventuella tidigare stipendier eller utmärkelser.
  • Övriga stycken ur din repertoar.
  • Tidigare konserter/föreställningar där du haft en framträdande roll.

Skicka ansökan i PDF-format senast den 1 december 2022

______________________________________________________________________________________________________

Ansökan - steg 2

Audition

Alla som har skickat in en ansökan enligt steg 1 får i början av december en inbjudan till audition!

För att delta i audition:
Senast den 15 januari skickar du in en video i vilken du framför ditt musikstycke enligt följande instruktioner.

Vi vill att du framför ett musikstycke hämtat ur den klassiska repertoaren. Dvs en romans, ett utdrag ur opera-litteraturen eller liknande. Hel eller del av sonat, konsertstycke eller liknande. Stycket ska vara minst 4-5 minuter och max 10-12.

Presentera dig med namn och klass samt styckets titel och tonsättare i videon.
Om ditt stycke kräver ackompanjemang vill vi att du har det med på din inspelning.

Observera - Ladda upp på Vimeo

Vi kommer inte att godta andra format. För att ladda upp på Vimeo krävs att man skapar ett konto och det räcker med ett gratiskonto. Inga uppgraderingar behövs. Ladda upp din video och välj; videon kan endast ses av personer med lösenord/kod. Skapa en kod och dela sedan genom att kopiera länken. För tydligare info se; https://vimeo.com/

Skicka länk  senast den 15 januari 2023 för att delta i audition!
Obs! Glöm inte att ange din kod så vi kan öppna länken!


Därefter, men senast 15 februari, återkopplas till alla sökanden.

Diplomceremoni sker vid den årliga konserten som hålls till förmån för fonden den 30 mars kl.19 i Kungsholms kyrka. 2023 års stipendiater förväntas delta och framföra samma stycke som vid audition. Stipendiesumman betalas ut vid terminsavslutet.

Lycka till och välkommen med din ansökan!

Har du frågor är du välkommen att höra av dig!

 

 

 

 

Kontakt och info
E-post: [javascript protected email address]


Hemsida: www.stiftelsenmariannehillerudhsminnesfond.se
Facebook: Stiftelsen Marianne Hillerudhs minnesfond Välkommen

Välkommen till www.stiftelsenmariannehillerudhsminnesfond.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länka