Om Marianne

 

Marianne Hillerudh tillträdde som musiklärare vid Adolf Fredriks musikklasser 1957. 1960 bytte hon tjänst och var en av de första musiklärarna vid det 1959 nyinrättade musikgymnasiet på Adolf Fredriks skola, idag Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium. Marianne tjänstgjorde där fram till sin bortgång 1987. 

Marianne föddes 28 mars 1934 i Stockholm, dotter till en av Stockholms tongivande kördirigenter på sin tid, Martin Lidstam och hans hustru Berta.
Hon växte upp tillsammans med sin syster Gertie. 
Gertie, gift Hahn, var även hon knuten till Adolf Fredriks musikklasser, först som mellanstadielärare och senare som studierektor.
Marianne gifte sig 1958 med Lars-Olov Hillerudh. 
Efter studier 1953-57 vid musikhögskolan i Stockholm avlade Marianne musiklärar- och sångpedagogexamen.

1966 bildades Stockholms musikstudenter, en kör för tidigare elever vid Adolf Fredriks musikklasser, som Marianne ledde under den ca 10-års period som kören var verksam.
1969 - ca 73 var hon förbundsdirigent för Stockholms körförbund. 
Hennes far Martin Lidstam hade med stor framgång lyft manskörstraditionen genom sitt ledarskap för KFUMs manskör. Marianne efterträdde sin far och förde traditionen vidare mellan åren 1977-1981. 
1975 var Marianne med och startade ytterligare en kör, nu för tidigare elever vid musikgymnasiet, Cantuskören. Enligt många kom den att bli hennes största och viktigaste musikaliska insats inom körlivet. 

Med sitt stora kunnande som sångerska, pedagog och körledare och med det musikaliska uttrycket som ledstjärna präglades Mariannes musikaliska gärning av hennes unika förmåga att bygga körklangen på ett organiskt och dynamiskt sätt, samtidigt som hon gav varje elev/körsångare en vokal grund. Detta gav körsången en naturlig kraft och musikalisk uttrycksbredd, samtidigt som den enskilda körmedlemmen gavs möjlighet att utveckla sin röstliga identitet. 

1983 tilldelades Marianne den av Akademiska kören instiftade Johannes Norrbymedaljen, som syftar till att uppmärksamma en "svensk kördirigent som på ett framstående sätt främjat landets körliv och utvecklat körsången till bestående konstupplevelser". 

Marianne har haft stor betydelse för många körsångares musikaliska upplevelser och utbildning. Förutom god pedagogisk vägledning i sångteknik, uppmärksammade hon det musikaliska uttrycket hos var och en. Där hon noterade personligt uttryck och en särskild begåvning uppmuntrade hon att ta det tillvara, samt erbjöd extra vägledning. Detta var något som för många kom att ligga till grund för viktiga val i livet. Många professionella musiker och sångare, som tillhör världsklassen, hittade genom Marianne fröet till sin musikaliska identitet och genom det, mod och lust att fortsätta utveckla den.  

Marianne var endast 52 år när hon gick ur tiden 1987 och många ansåg att ett stort tomrum i musiklivet skulle uppstå. För att på något sätt fylla det och för att hedra minnet av hennes gärning instiftade samma år hennes svägerska och svåger, Ingvor och Kai-Inge Hillerud, en minnesfond. En stipendiefond vars ändamål skall vara att uppmuntra och stödja musikstuderande ungdomar vid Stockholms Musikgymnasium och Adolf Fredriks musikklasser.

 

Välkommen

Välkommen till www.stiftelsenmariannehillerudhsminnesfond.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länka