Om Marianne

Marianne föddes i Stockholm den 28 mars 1934 och var dotter till en av Stockholms mest tongivande kördirigenter på sin tid, Martin Lidstam, och hans hustru Berta. Marianne avlade musikdirektör -och sångpedagogexamen vid Kungliga musikaliska akademien, (idag Kungliga musikhögskolan), efter studier där 1953-57.
1958 gifte hon sig med lagman Lars-Olov Hillerudh. 

Marianne tillträdde 1957 som musiklärare vid Adolf Fredriks musikklasser. 1960 bytte hon tjänst och var en av de första musiklärarna vid det då nyinrättade musikgymnasiet, idag Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium. Marianne tjänstgjorde där fram till sin bortgång 1987. Mariannes syster Gertie, gift Hahn, var även hon verksam vid AFs musikklasser. Först som mellanstadielärare och sedan som rektor.

1966 bildades en kör för tidigare elever vid Adolf Fredriks musikklasser, Stockholms musikstudenter. Marianne var dess ledare under de cirka tio år som kören var verksam.
1969-73 var hon förbundsdirigent för Stockholms körförbund. 
1975 var Marianne med och startade Cantuskören. En kör för tidigare elever vid musikgymnasiet som enligt många kom att bli hennes största och viktigaste musikaliska insats inom körlivet.
1977-81 efterträdde hon sin far, Martin Lidstam, som dirigent för KFUMs manskör.  
 
Med sitt stora kunnande som sångerska, pedagog och körledare och med det musikaliska uttrycket som ledstjärna präglades Mariannes musikaliska gärning av en unik förmåga att bygga körklangen på ett organiskt och dynamiskt sätt samtidigt som hon gav varje körsångare en vokal grund. Detta gav körsången en naturlig kraft och musikalisk uttrycksbredd samtidigt som den enskilda körmedlemmen gavs möjlighet att utveckla sin röstliga identitet. 

1983 tilldelades Marianne den av Akademiska kören instiftade Johannes Norrbymedaljen, som syftar till att uppmärksamma en "svensk kördirigent som på ett framstående sätt främjat landets körliv och utvecklat körsången till bestående konstupplevelser". 

Marianne hade stor betydelse för många körsångares musikaliska upplevelser och utbildning. Förutom god pedagogisk vägledning i sångteknik, uppmärksammade hon det musikaliska uttrycket hos var och en. Många hittade genom Marianne fröet till sin musikaliska identitet. Där hon noterade personligt uttryck och en särskild begåvning uppmuntrade hon att ta det tillvara. En seriös uppmuntran som för flera elever var helt avgörande i sitt val att välja musiken som yrke. 

Marianne var endast 52 år när hon gick ur tiden 1987 och många upplevde ett stort tomrum i Stockholms körmusikliv. För att på något sätt fylla det och för att hedra minnet av hennes gärning instiftade hennes svägerska och svåger, Ingvor och Kai-Inge Hillerud, en minnesfond. En stipendiefond vars ändamål skall vara att uppmuntra musikstuderande ungdomar vid Stockholms Musikgymnasium och Adolf Fredriks musikklasser i sin musikaliska utveckling och strävan.

Lyssna på Cantuskören under ledning av Marianne på Spotify 

Välkommen

Välkommen till www.stiftelsenmariannehillerudhsminnesfond.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länka