Marianne Hillerudhs minnesfond

Stiftelsen Marianne Hillerudhs minnesfond delar årligen ut ett eller flera musikstipendier till elever inom klassisk sång eller instrumentalmusik. Stipendiet delas ut till elever i avgångsklasserna vid Stockholms musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium och/eller årskurs 9 vid Adolf Fredriks musikklasser. 

Stipendiet ansöks genom provsjungning/spelning inför jury i början av varje år och delas ut vid den konsert som årligen hålls till förmån för fonden i Kungsholms kyrka. 
Konserten ges av körer från Stockholms musikgymnasium och Adolf Fredriks musikklasser, samt årets stipendiater.

Nu är ansökan öppen för elever i årskurs 3, Stockholms musikgymnasium och elever i årskurs 9, Adolf Fredriks musikklasser, Norrmalm/Farsta. 
Under fliken stipendieansökan finns aktuell info.

Välkommen med din ansökan senast 1 november 2020!

 

Kontakt:
mariannehillerudhsfonden@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Frivilliga bidrag emottages till fondens swish, nr 123 42 068 01.

 

 

Välkommen

Välkommen till www.stiftelsenmariannehillerudhsminnesfond.se.

Nyhetsbrev

Länka